Saturday, 23 January 2016

Le chocolat

Video ghi lại bài nói của một người Pháp lớn tuổi, có phụ đề. Bạn thử nghe và tìm hiểu xem thế nào nhé. Thử tập nghe theo trình tự:

  1. Lắng nghe không cần xem phụ đề,
  2. Lắng nghe và xem phụ đề
  3. Lắng nghe và không xem phụ đề


Le chocolat.
Je pourrais partager cette vidéo 1 millions de fois si je le pouvais..
Posted by Chaima Ritv on Sunday, November 15, 2015
Post a Comment