Sunday, 28 June 2015

Tổng hợp tài liệu luyện thi IELTS

Bài viết này tổng hợp các nguồn tài liệu khác nhau để luyện 4 kĩ năng thi chứng chỉ IELTS. Tài nguyên phong phú đa dạng, nhưng phương châm của mình là chọn một và "học ngấu nghiến" (devour a book).

Listening

BBC Radio 4
ESL-LAB có nhiều bài nghe với 3 cấp độ: Beginner, Intermediate and Advanced
Reuters' Videos: có transcript để theo dõi

SpeakingReadingWriting


Instructions and Advice for the IELTS Exam

Part 1, Part 2 of Pathways Education and Training

Other resources

Đề thi:
http://ieltshcm.vn/news/Thu-Vien/Tuyen-tap-de-thi-IELTS-Writing-nam-2013-phan-1-140/
http://ieltshcm.vn/news/Thu-Vien/Tuyen-tap-de-thi-IELTS-Writing-nam-2013-phan-2-141/
http://ieltsadvantage.com/
http://dohoangnam.com/

Tong hop reading, writing: https://www.facebook.com/notes/383302365213304/
(To be Updated Continuously)
Post a Comment