Tuesday, 5 May 2015

The other ways to introduce "EXAMPLE"

Để một bài essay thêm phần logic, thiết thực hơn thì bạn phài dùng Example - có thể là personal experience or bất cứ gì - để convince người đọc.

Từ thời xa xưa, ông bà chúng ta học cách dùng "For example" hoặc "For instance" để "quảng cáo" or "giới thiệu" các ví dụ. Nhưng cái thời đó đã qua, mình vưa tổng hợp vài cách đưa ra ví dụ khá academic làm điểm Clarity của bạn tăng cao đấy.
Theo IELTS Hoang Nam's Page
Post a Comment