Thursday, 1 November 2012

15 phút học tiếng Pháp

15 phút học tiếng Pháp mỗi ngày đó là ý tưởng của cuốn sách có tựa đề 15-Minutes French Travel. Cuốn sách được nhiều độc giả khen ngợi vì cách trình bày dễ hiểu, phù hợp cho nhiều lứa tuổi và trình độ.
Bạn có thể tìm thấy sách ở đây.
Post a Comment