Monday, 2 April 2012

Trust & Believe

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dùng TrustBelieve để diễn đạt sự tin tưởng của bàn thân vào một sự việc hoặc người nào đó. Sự khác biệt của nó tùy theo mức độ tin tưởng mà chúng ta sẽ sử dụng như thế nào cho phù hợp. Trước tiên, cần biết rằng Trust mang nghĩa nhấn mạnh hơn Believe. Mức độ “tin” của Trust lớn hơn của Believe.

Trust
- Được sử dụng với niềm tin tuyệt đối. Khi bạn Trust someone có nghĩa là bạn tin tưởng vào một người nào đó và từ đó sẽ tin vào những lời nói và hành động của người đó. Nó cũng có nghĩa là bạn nghĩ rằng người đó đáng tin cậy, có thể gửi gắm được (reliable).
- Sự tin tưởng này thường dựa vào mối quan hệ gần gũi, lâu dài với chủ thể được đề cập.
- Trust mang tính chất lâu dài, là một niềm tin tồn tại theo thời gian.
I believe that you'll do because I trust in you (Tôi tin là bạn sẽ làm vì tôi thực sự tin tưởng ở bạn nhiều)

Believe
- Được sử dụng với những hành động, lời nói hay sự việc cụ thể hơn, không mang tính chất hoàn toàn, không mang tính chất tuyệt đối.
- Sự tin tưởng này được hình thành dựa vào một lý do, một phán đoán nào đó hay dựa vào những nhìn nhận, đánh giá của bạn hay của một ai đó chứ không dựa vào mối quan hệ gần gũi lâu dài với chủ thể được đề cập.
- Sự tin tưởng này mang tính chất nhất thời hơn, chỉ gắn với một hành động, lời nói hay sự việc nhất định nào đó.

John: I left my wallet at home. Could you lend me some money? I promise I’ll return it tomorrow!Linh: No need to promise, I believe that you will do because I trust in you.

Xem nguồn gốc tại: http://dantri.com.vn/c25/s719-504769/trust-khac-gi-voi-believe.htm
Post a Comment